Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en sammanslutning av olika föreningar som arbetar med spelmissbruk och även hjälper deras anhöriga. De vill både hjälpa de som redan hamnat i spelmissbruk men även förebygga för dem som ligger i riskzonen.

Hur arbetar man för att uppnå sina mål?

Spelberoendets riksförbund är idag aktiva i följande städer i Sverige:

  • Göteborg
  • Stockholm
  • Malmö
  • Hässleholm
  • Halmstad
  • Borlänge
  • Luleå
  • Trollhättan

Deras mål är att sprida så mycket information de bara kan om varför man blir spelberoende och vilka konsekvenser detta kan få. Även hur man kan känna igen ett spelberoende och vilken hjälp som finns att få. De vill informera och komma i kontakt med människor som är spelberoende men också deras anhöriga.

 

De ser också över hur de kan förebygga spelmissbruk hos ungdomar genom att granska bland annat hur spelande marknadsförs och även ge information till flera beslutsfattare. De lägger också stor vikt på att ständigt hålla sig uppdaterade och följa den forskning och de olika behandlingar som pågår inom området.

Vilka områden arbetar man främst med?

Riksförbundet arbetar med många frågor som bland annat hur man ska förebygga att utländska bolag tar sig in på den svenska spelmarknaden och vilka konsekvenser detta kan få. De tittar även på den enorma marknadsföring som görs för spel och både spelande på internet och över mobilen. De anser att det finns en stor oro med att spel har slagit igenom så stort på nätet de senaste åren. Detta är bland annat gjort att yngre människor är väldigt intresserade av att spela.

De anser att den nu gällande lagen är förlegad och inte hänger med i den globala utvecklingen som sker. Men behöver också ökade insatser och fler poliser som hjälper till att förebygga illegalt spelande. Det behöver också informeras om förlustriskerna och de faror som finns med att spela för mycket.

Top